rok ak. 2021/22


Ważne!

KOMUNIKAT  REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 15 lutego 2022 roku w sprawie wytycznych  dotyczących organizacji procesu dydaktycznego  w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 9 grudnia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni, w tym organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie świąteczno-noworocznym

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że wprowadzony został zdalny tryb realizacji zajęć dydaktycznych:

  • w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach stacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej),
  • w okresie od 17 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na studiach stacjonarnych  na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa!
Wchodząc do budynku, prosimy o założenie maseczek, zdezynfekowanie rąk, zajmowanie w sali tylko wyznaczonych miejsc i zachowanie bezpiecznego dystansu przed rozpoczęciem, w trakcie i po  zakończeniu spotkań. Na spotkaniach wszyscy przejdą immatrykulację i otrzymają legitymacje studenckie.
Przekazane zostaną też wszystkie informacje związane z realizacją zajęć w semestrze zimowym 2021/2022.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022  >>>czytaj dalej<<<

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

►Zasady organizacji zajęć w sem. zimowym w roku ak. 2021/2022 określa komunikat Rektora >>> pobierz<<<

Ważne dokumenty: