rok ak. 2020/21

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej, zgodnie z komunikatem  Rektora z dnia  30.04.2021 r. Uczelnia przeszła na tzw. "żółty system pracy".

Dla kierunków, które miały w planie przewidziane zajęcia w trybie hybrydowym przywraca się realizację praktycznych zajęć w siedzibie Uczelni.
W planie zajęć podane są aktulane terminy realizacji zajęć w trybie stacjonarnym. Prosimy o dokładne ich sprawdzanie.

 

Dziekan
dr hab inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

 04.05.2021


Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy zajęć realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

Rektor

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Olsztyn, 09.04.2021


Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną  w kraju, a także w mieście Olsztynie i regionie przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni. do 11 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo realizowanego w SZP.

Z wyrazami szacunku

Rektor

  dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Olsztyn, 11.03.2021

Informuje


my, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wytycznymi władz Uczelni zajęcia w roku ak. 2020/2021 realizowane będą w trybie mieszanym! Część zajęć będzie realizowana stacjonarnie na terenie Uczelni, a część w trybie zdalnym. 


Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 >>>czytaj dalej<<<
Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Geoinżynierii zajęcia na I roku studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach rozpoczynaja się 19 pażdziernika 2020, natomiast terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych dostępne są w poniższych tabelach.

Zakwaterowanie w akademikach w terminach zajęć
W terminach zajęć stacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich  >>>czytaj dalej<<<

Spotkania organizacyjne I roku
Harmonogram spotkań organizacyjnych ze studentami I roku na poszczególych kierunkach >>>pobierz<<<
Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa!
>>>zmiana kierunek: Turystyka i rekreacja <<<
spotkania w dniu 16.10.2020 r. odbędą się w Aulii 2.16 ul. Heweliusza 4

 

Ubezpieczenia NNW
Informujemy o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM wspólnie z ISIC Polska przygotowały unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie i OC podczas praktyk, zajęć i staży wraz z Międzynarodową Legitymacją Studencką ISIC w wersji wirtualnej. Szczegóły: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

Ogłoszenie dla studentów I roku st. niestacjonarnych
Ważne sprawy organizacyjne, szczegóły: http://wg.uwm.edu.pl/ogloszenie-dla-studentow-i-roku-studiow-niestacjonarnych

 


Ważne dokumenty: