Absolwenci

Kierunek studiów                    Liczba absolwentów                            
20202021202220232024
STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
Budownictwo646357  
Geodezja i kartografia825567  
Gospodarka przestrzenna594135  
Inżynieria Informacji-1415  
Inżynieria środowiska171610  
Turystyka i rekreacja496334  
studia drugiego stopnia
Budownictwo262327  
Geodezja i kartografia582925  
Gospodarka przestrzenna312722  
Inżynieria środowiska352825  
Turystyka i rekreacja372325  

 

Kierunek studiów                    Liczba absolwentów                            
20202021202220232024
STUDIA NIESTACJONARNE
studia pierwszego stopnia
Budownictwo211013  
Geodezja i kartografia171420  
studia drugiego stopnia
Budownictwo523228  
Geodezja i kartografia171024  
Inżynieria środowiska162939