Absolwenci

Kierunek studiów                    Liczba absolwentów                            
20202021202220232024
STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
Budownictwo64635734 
Geodezja i kartografia82556741 
Gospodarka przestrzenna59413538 
Inżynieria Informacji-1415- 
Inżynieria środowiska17161011 
Turystyka i rekreacja49633429 
studia drugiego stopnia
Budownictwo2623279 
Geodezja i kartografia58292517 
Gospodarka przestrzenna31272220 
Inżynieria środowiska35282532 
Turystyka i rekreacja37232513 

 

Kierunek studiów                    Liczba absolwentów                            
20202021202220232024
STUDIA NIESTACJONARNE
studia pierwszego stopnia
Budownictwo21101328 
Geodezja i kartografia17142017 
studia drugiego stopnia
Budownictwo52322816 
Geodezja i kartografia1710248 
Inżynieria środowiska16293929