Tematy prac dyplomowych

Po wyborze tematu pracy dyplomowej i uzgodnieniu możliwości jej realizacji u wybranego promotora,

należy wypełnić i złożyć do koodynatora prac dyplomowych w katedrze formularz zgłoszenia pracy dyplomowej

Wykaz koordynatorów prac dyplomowych

InstytutKatedraKoordynator

INŻYNIERII
I OCHRONY ŚRODOWISKA
IIiOŚ

KBwOŚ   Ewa Trojnicka Lendzion
KIOWiMŚ   Agnieszka Grzegorczyk
KIŚ   Marta Kisielewska
KTRiE   Martyna Sobczak

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I GEOGRAFII
IGPiG

KAPiRN

KGNiSIG

KGSE

   Marek Piotrowski
GEODEZJI I BUDOWNICTWA

IGiB

KG   Małgorzata Stankiewicz
KGiK   Wiktoria Karol-Pichola
KIB   Ewa Pyskło
KBOiFB   Danuta Wiśniewska
KMiKB   Olga Turkowska
CDRiŚK   Bartosz Dąbrowski