Informacje dla dyplomantów

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego  jest dostarczenie do Dziekanatu następujących dokumentów:

 

Opłaty za dyplom ukończenia studiów wyższych
dla rozpoczynających studia

od roku akademickiego 2019/2020

LP

DYPLOM

OPŁATA

PODANIE

1

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt 

-

-

2

 • oryginał dyplomu i suplementu
  1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

-

Wymagane podanie o dyplom w języku angielskim złożone w usosweb

3

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

40 zł

Wymagane podanie o dyplom w języku angielskim złożone w usosweb

 

Odbiór dyplomu

Na wniosek pisemny absolwenta (po upływie ok. 30 dni od egzaminu dyplomowego) dyplom może zostać wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W treści podania należy wskazać adres, na który dyplom ma być wysłany.
Warunkiem koniecznym otrzymania dyplomu jest wypełnienie w systemie usosweb karty obiegowej dostępnej w zakładce „DLA WSZYSTKICH”.