Oferta kształcenia 2024/2025

Studia I° stacjonarne

Geodezja i kartografia
Zakresy kształcenia:

Geoinformatyka
Zakres kształcenia

Gospodarka przestrzenna
Zakresy kształcenia  

Budownictwo
Zakres kształcenia

Inżynieria środowiska
Zakresy kształcenia

Turystyka i rekreacja
Zakres kształcenia

Studia I° niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Zakres kształcenia

Budownictwo
Zakres kształcenia


Prowadzimy również kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach wymienionych poniżej.

Studia II° stacjonarne

Geodezja i Kartografia
Zakresy kształcenia

Gospodarka Przestrzenna
Zakresy kształcenia

Budownictwo
Zakresy kształcenia

Inżynieria Środowiska
Zakresy kształcenia

Turystyka i rekreacja
Zakres kształcenia

Studia II° niestacjonarne

Geodezja i Kartografia
Zakresy kształcenia

Budownictwo
Zakresy kształcenia

Inżynieria Środowiska
Zakres kształcenia