Budownictwo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Pierwszego Stopnia - inżynierskie
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 i wcześniej
KierunekZakreskierunkoweZakresowe
pdfpdf
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i później oraz dla studentów wznowionych po 1.10.2023
KierunekZakreskierunkowezakresowe
pdfpdf
Studia Stacjonarne i Niestacjonerne Drugiego Stopnia 
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i wcześniej
KierunekZakreskierunkowe i zakresowe
pdfpdf
pdf
pdf
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 i później oraz dla studentów wznowionych po 1.10.2023
KierunekZakreskierunkowezakresowe
pdfpdf
pdf
pdf