Gospodarka Przestrzenna

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia - inżynierskie
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 i wcześniej
KierunekZakresKierunkowe i Zakresowe
pdfpdf
pdf
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i później oraz dla studentów wznowionych po 1.10.2023
KierunekZakresKierunkoweZakresowe
pdfpdf
pdf
Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i wcześniej
KierunekZakresKierunkoweZakresowe
pdf

pdfpdf

(WN) (RiIWN)

pdfpdf

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 i później oraz dla studentów wznowionych po 1.10.2023

KierunekZakresKierunkowe i Zakresowe
pdfpdf
pdf