Gospodarka Przestrzenna

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia – inżynierskie

Zakres

Zagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku ak. 2015/2016
i później (KRK -  rekrutacja na kierunek)

Specjalnościowe

Kierunkowe

Doradztwo na Rynku Nieruchomości

pdf

pdf

Planowanie i Inżynieria Przestrzenna

pdf

Urbanistyka

pdf

 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia – magisterskie

Zakres

Zagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku ak. 2015/2016
i później (KRK -  rekrutacja na kierunek)

Specjalnościowe

Kierunkowe

Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami

pdf

(WN)

pdf

(RiIWN)

pdf

pdf

Zarządzanie i rozwój nieruchomości

pdf

Zarządzenie przestrzenią

pdfpdf