2013 - Decyzje Dziekana

Decyzja Nr 19/2013 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych.

DECYZJA Nr 18/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zasad finansowania publikacji wybranych monografii naukowych, przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ||| Załącznik nr 1 (Wniosek) ||| Załącznik nr 2 (Oświadczenie)

DECYZJA Nr 17/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania programu kształcenia studiów realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (WGiGP) oraz Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

DECYZJA Nr 12/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA Nr 11/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

DECYZJA Nr 7/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostce wydziałowej Dziekanat

DECYZJA Nr 6/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości dofinasowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowanych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”.

DECYZJA Nr 2/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komitetu upamiętnienia prof. Lubomira W. Barana