2016 - Decyzje Dziekana

DECYZJA nr 23/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych przygotowania Pracy Dyplomowej i Projektu Inżynierskiego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Praca dyplomowa

pdf

Załącznik nr 1 - Standard pracy dyplomowej

Załączniki 1 i 2 do Standardu - Wzór strony tutułowej i abstraktu

Załączniki 3 i 4 do Standardu - Wzór strony tutułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca dyplomowa - pakiet załączników

Projekt inżynierski

pdf

Załącznik nr 2 - Wytyczne przygotowania projektu inżynierskiego

Załączniki 1 i 2 do Wytycznych - Wzór strony tutułowej i abstraktu

Załączniki 3 i 4 do Wytycznych - Wzór strony tutułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski - pakiet załączników

DECYZJA nr 22/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta jednostki organizacyjnej i opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej | Załącznik - Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej

DECYZJA nr 21/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem postępowania konkursowego

DECYZJA nr 19/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 18/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Podwyżek w latach 2016-2020

DECYZJA nr 17/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazanie jej uprawnień w rok akademickim  2016/2017 tj. na okres od 01 października 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

DECYZJA nr 15/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2016 roku w sprawie weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji związanej z kształceniem i procesami zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 14/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Geodetów „SCITUS”      

DECYZJA nr 13/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2016-2020

DECYZJA nr 12/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania opiekuna Naukowego Koła Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”

DECYZJA nr 11/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 września 2016 roku w sprawie  powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

DECYZJA nr 10/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie  zmiany decyzji nr 18 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2015 roku sprawie powołania opiekunów kół naukowych studentów z kierunku Budownictwo

DECYZJA nr 9/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2016/2017

DECYZJA nr 8/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów w kadencji 2016-2020
 

 


2012-2016

DECYZJA nr 7/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne trzeciego stopnia – doktoranckie z dyscypliny naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2016/2017.

DECYZJA nr 6/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie  powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017.

DECYZJA nr 5/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 4/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2016/2017

DECYZJA nr 3/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania powołania Komisji Konkursowej ds. przyznawanie grantów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

DECYZJA nr 2/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania   określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

DECYZJA nr 1/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa