2019 - Decyzje Dziekana

 


1 październik 2019 - 31 sierpnień 2020

DECYZJA nr 15/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dziakańskiej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwaw roku akademickim 2019/2020

DECYZJA nr 14/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 26/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

DECYZJA nr 13/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Komisji Rekrutacyjnej w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 i wskazanie Przewodniczącego tej Komisji

DECYZJA nr 12/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu pracy Rady Dziekańskiej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i BudownictwaZałącznik nr 1

DECYZJA nr 11/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Młodych Inżynierów Budownictwa

DECYZJA nr 10/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania opiekuna Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSin

DECYZJA nr 9/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej

DECYZJA nr 8/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem postępowania konkursowego | Załącznik nr 1

DECYZJA nr 7/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk w dyscyplinach naukowych

DECYZJA nr 6/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji na rok akademicki 2019/2020

DECYZJA nr 5/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania Rady Dziekańskiej na kadencje do 31.08.2020 roku

DECYZJA nr 4/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do 31 sierpnia 2020 roku

DECYZJA nr 3/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 18/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2018roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych

DECYZJA nr 2/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie dostosowania wewnętrznych aktów prawnych wytworzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do postanowień Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 1/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu kompetencji Dziekana i Prodziekanów


2016-2020

DECYZJA nr 11/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych przez Pana Romana Danyltsiv

DECYZJA nr 10/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2019/2020

DECYZJA nr 9/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 8/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników UWM w Olsztynie - tzw. "projakościówki"

DECYZJA nr 7/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zmiany  składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020

DECYZJA nr 6/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” w 2019 roku.

DECYZJA nr 5/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przyznania grantów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

DECYZJA nr 4/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 3/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Podwyżek wynagrodzeń zasadniczych   dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2019

DECYZJA nr 2/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu samooceny dla kierunku „budownictwo”

DECYZJA nr 1/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na  I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2019/2020