2018 - Decyzje Dziekana

DECYZJA nr 23/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 5/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w sprawie zasad przyznawania nagród za wybrane prace naukowe opublikowane w czasopismach z listy JCR (lista A) przez pracowników i doktorantów Wydziału Geodezji, Inzynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 22/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany opiekuna Koła Naukowego Analiz Przestrzennych GeoGis

DECYZJA nr 21/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazanie jej uprawnień w roku akademickim 2018/2019 tj. na okres od 01 października 2018 roku do 31 maja  2019 roku

DECYZJA nr 20/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2018/2019

DECYZJA nr 19/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 październiak 2018 roku w sprawie powołania oraz przekazania uprawnień Wydziałowej Komisji Stypendialnej na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2018/2019

DECYZJA nr 18/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 październiak 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych

DECYZJA nr 17/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 13/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminiacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2018/2019

DECYZJA nr 16/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Przyznania grantów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

DECYZJA nr 15/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowanych w ramach Konkursu "Granty naukowe dla młodych naukowcoów oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 r.

DECYZJA nr 14/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czrewca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dot. udzelenia zgody nauczycielowi akademickiemu Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na zatrudnienie w dodatkowym miejscu pracy

DECYZJA nr 13/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czrewca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2018/2019

DECYZJA nr 12/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czrewca 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej: geodezja i kartografia na rok akademicki 2018/2019

DECYZJA nr 11/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czrewca 2018 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Studentów Budownictwa EKSPERT

DECYZJA nr 10/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czrewca 2018 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku

DECYZJA nr 9/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2018 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora Krajowych Programów Mobilności Studentów i Doktorantów

DECYZJA nr 8/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 19/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 roku dot. powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 7/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 5/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w sprawie zasad przyznawania nagród za wybrane prace naukowe opublikowane w czasopismach z listy JCR (lista A) przez pracowników i doktorantów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 6/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR (lista A) przez pracowników i doktorantów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 5/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania nagród za wybrane prace naukowe opublikowane w czasopismach z listy JCR (lista A) przez pracowników i doktorantów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 4/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2018/2019

DECYZJA nr 3/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowo-Badawczego GIScode

DECYZJA nr 2/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2018  roku w sprawie ujednolicenia składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

DECYZJA nr 1/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa