2014 - Decyzje Dziekana

DECYZJA nr 26/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. |||Załącznik nr 1|||Załącznik nr 2|||Załącznik nr3|||Załącznik nr 4|||Załącznik nr 5|||Załącznik nr 6|||

DECYZJA nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Załączniki zamieszczono >>>TUTAJ<<<.

DECYZJA nr 17/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku ewidencji obecności studenta na zajęciach obowiązkowych.|||Załącznik nr 1|||

DECYZJA nr 16/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia druku Regulaminu Zajęć.
|||Załącznik nr 1|||

DECYZJA Nr 15/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad organizacji seminariów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej będących podstawą do zaliczenia działalności organizacyjnej. |||Wniosek|||

DECYZJA Nr 11/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Podwyżek w roku 2014

DECYZJA Nr 10/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany decyzji nr 9/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DECYZJA Nr 8/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

DECYZJA Nr 7/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminu  kwalifikacyjnego oraz rozszerzenia wykazu dokumentów wymaganych do celów rekrutacyjnych na stacjonarne  studia doktoranckie z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej geodezja i kartografia.

DECYZJA Nr 5/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchylenia decyzji nr 2/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie Cennika Wypożyczania Sprzętu Geodezyjnego przez Ośrodek Sprzętu
Geodezyjnego

DECYZJA Nr 4/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 07kwietnia 2014 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

DECYZJA Nr 3/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Kadrę Kierowniczą

DECYZJA Nr 2/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: Cennika Wypożyczania Sprzętu Geodezyjnego przez Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego ||| Załącznik nr 1 (cennik) ||| Załącznik nr 2 (druk rozliczenia świadczeń).

DECYZJA Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania wydziałowego systemu doskonalenia zawodowego   ‘E-GeO’.||| Załączniki |||