2017 - Decyzje Dziekana

DECYZJA nr 1/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2017  roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 2/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2017  roku w sprawie zmiany decyzji nr  21/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem postępowania konkursowego

DECYZJA nr 3/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 marca 2017  roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Fotogrametrii i Teledetekcji

DECYZJA nr 4/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 marca 2017  roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
 I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 5/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2017  roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Analiz Przestrzennych GeoGis

DECYZJA nr 6/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2017  roku w sprawie  zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów w kadencji 2016-2020

DECYZJA nr 7/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2017  roku w sprawie zmiany decyzji nr 13/2016  Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2016-2020

DECYZJA nr 8/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2017  roku w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 2025

DECYZJA nr 9/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2017  roku w sprawie zmiany decyzji nr 6/2015  Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2015 roku  w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

DECYZJA nr 10/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2017  roku w sprawie zmiany decyzji 11/2016 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

DECYZJA nr 11/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2017  roku w sprawie  zmiany decyzji nr 19/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych

DECYZJA nr 12/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  8 maja 2017  roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. dodatku motywacyjnego

DECYZJA nr 13/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 maja 2017  roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

DECYZJA nr 14/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2017  roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przyznawanie grantów naukowych dla młodych naukowców    oraz uczestników studiów doktoranckich

DECYZJA nr 15/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017  roku w sprawie zmiany decyzji nr 19/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 16/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017  roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa

DECYZJA nr 17/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Granty wspierające rozwój naukowy Instytutu Budownictwa”

DECYZJA nr 18/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017  roku w sprawie  dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z wyłączeniem postępowania konkursowego

DECYZJA nr 19/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  30 czerwca 2017  roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 20/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2017  roku w sprawie zasad zlecania godzin dydaktycznych Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 21/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2017  roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich z dyscypliny naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 22/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca  2017  roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 23/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia  2017  roku w sprawie zmiany Decyzji nr 21/2017 Dziekana WGIPB w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich z dyscypliny naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 24/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września  2017  roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomoweWycena Nieruchomosci na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 25/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2017  roku w sprawie  powołania oraz określenia zakresów obowiązków i kompetencji pełnomocników Dziekana ds. jakości kształcenia

DECYZJA nr 26/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2017  roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami

DECYZJA nr 27/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2017  roku w sprawie  powołania opiekuna Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

DECYZJA nr 28/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2017  roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji na rok akademicki 2017/2018

DECYZJA nr 29/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2017  roku w sprawie powołania oraz przekazania uprawnień Wydziałowej Komisji Stypendialnej na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2017/2018

DECYZJA nr 30/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2017  roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazanie jej uprawnień w rok akademickim  2017/2018 tj. na okres od 01 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku

DECYZJA nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017  roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej

DECYZJA nr 33/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017  roku w sprawie powoływania opiekunów lat

DECYZJA nr 34/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017  roku w sprawie określenia procedury zgłaszania przez studentów skarg i wniosków