2015 - Decyzje Dziekana

Decyzja Nr 26/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w zakresie staży realizowanych przez studentów

Decyzja Nr 25/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 24/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 19/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych

Decyzja Nr 23/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ujednolicenia składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 22/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz przekazanie jej uprawnień w roku akademickim  2015/2016 tj. na okres od 01 października 2015 roku do 31 maja 2016 roku

Decyzja Nr 21/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: powołania oraz przekazania uprawnień Wydziałowej  Komisji Stypendialnej na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2015/2016

Decyzja Nr 20/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2015/2016

Decyzja Nr 19/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie: powołania opiekuna Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSin

Decyzja Nr 18/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie: powołania opiekunów kół naukowych studentów z kierunku BUDOWNICTWO

DECYZJA Nr 17/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2012 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 01 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów

Decyzja Nr 16/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej ds.  przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  studia stacjonarne trzeciego stopnia – doktoranckie z dyscypliny naukowej geodezja i kartografia na rok akademicki 2015/2016

Decyzja Nr 15/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2015/2016

DECYZJA nr 14/2015 Dziekana Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 9 Dziekana Wydziału z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołanie Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zmianą wniesioną decyzją nr 10/2014

DECYZJA nr 13/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Koordynatorów Wydziałowych Programu LPP Erasmus

DECYZJA Nr 12/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: finansowania projektu wydziałowego pt. „Rozwój algorytmów multistacyjnego pozycjonowania względnego GNSS”

DECYZJA Nr 11/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: finansowania projektu wydziałowego pt. „Identyfikacja czynników kształtujących przestrzenną aktywność rynku nieruchomości na potrzeby modelowania symulacyjnego”

DECYZJA nr 10/2015 Dziekana Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016

DECYZJA nr 9/2015 Dziekana Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

DECYZJA nr 8/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

DECYZJA nr 7/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania i określenia zasad funkcjonowania Wydziałowego Zespołu ds. Informatyki

DECYZJA nr 6/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

DECYZJA nr 5/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przyznawanie grantów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

DECYZJA nr 4/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

DECYZJA nr 3/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Podwyżek w roku 2015.

DECYZJA nr 2/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie powołania rad jednostek organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2015-2019

DECYZJA nr 1/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania opiekuna Koła Naukowego SCITUS