2020 - Decyzje Dziekana

DECYZJA nr 38/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie sposobów świadczenia pracy w jednostkach organizacyjnych Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zależności od stopnia zagrożenia epidemią  
III Załącznik nr 1 III Załącznik nr 2 |||

DECYZJA nr 37/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie określenia systemu pracy na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 36/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2023

DECYZJA nr 35/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy Rady Dziekańskiej Wydziału Geoinżynierii 

DECYZJA nr 34/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii Zespołu ds. Promocji Wydziału na kadencję 2020-2024

DECYZJA nr 33/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na rok akademicki 2020-2021

DECYZJA nr 32/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii Komisji Rekrutacyjnej w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 i wskazania Przewodniczącego tej Komisji

DECYZJA nr 31/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Dziekańskiej na kadencję 2020-2024

DECYZJA nr 30/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2020-2024

DECYZJA nr 29/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania składu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

DECYZJA nr 28/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu kompetencji Dziekana i Prodziekanów Wydziału Geoinżynierii powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych na kadencję 2020-2024

 


2016-2020

DECYZJA nr 27/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

DECYZJA nr 26/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 24/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań stawianych Kandydatom w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego

DECYZJA nr 25/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 12/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 24/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań stawianych Kandydatom w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego |Załącznik

DECYZJA nr 23/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie dokumentacji i trybu postępowania związanego z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii z wyłączeniem postępowania konkursowego |Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2: |FORMULARZ A |FORMULARZ B |FORMULARZ C

DECYZJA nr 22/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii Komisji Rekrutacyjnej w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 i wskazania Przewodniczącego tej Komisji

DECYZJA nr 21/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych odbywających się na terenie Uniwersytetu   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3

DECYZJA nr 20/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zasady finansowania działalności studenckich kół naukowych na Wydziale Geoinżynierii

DECYZJA nr 19/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie „Regulaminu przyznawania Nagrody im. Prof. Lubomira Włodzimierza Barana”

DECYZJA nr 18/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii struktur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz określenia ich składu

DECYZJA nr 16/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii Komisji Rekrutacyjnej w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 i wskazania Przewodniczącego tej Komisji

DECYZJA nr 15/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie  powołania wydziałowych opiekunów praktyk zawodowych na Wydziale Geoinżynierii

DECYZJA nr 14/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie procedur dotyczących zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Geoinżynierii |||Załącznik nr 1 Oznaczenie Procedur||| Załącznik nr 2 Przekładanie zajęć dydaktycznych lub ich realizacja w zastępstwie / FORMULARZ PRZEKŁADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/ EWIDENCJA PRZEKŁADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH/||| Załącznik nr 3 Archiwizacja prac i ocen studentów |||

DECYZJA nr 13/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej

DECYZJA nr 12/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia11 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

DECYZJA nr 11/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie składu Komitetu Obchodów 60-lecia Wydziału Geoinżynierii

DECYZJA nr 10/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Geoinżynierii

DECYZJA nr 9/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołanie na Wydziale Geoinżynierii Zespołu ds. Promocji Wydziału

DECYZJA nr 8/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu wydziałowej komisji wyborczej

DECYZJA nr 7/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowego Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych

DECYZJA nr 6/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zasad  organizacji wewnętrznych seminariów na Wydziale Geoinżynierii będących podstawą do zaliczenia działalności organizacyjnej | Załącznik nr 1

DECYZJA nr 5/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Połączenia Wydziałów

DECYZJA nr 4/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Geoinżynierii

DECYZJA nr 3/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Rady Dziekańskiej na kadencję do 31.08.2020 roku 

DECYZJA nr 2/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Geoinżynierii struktur systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

DECYZJA nr 1/2020 Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2019 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu kompetencji Dziekana i Prodziekanów