2016 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 52 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 51 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY UCZELNI

U C H W A Ł A Nr 50 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Zakładem Usług Wodnych  Sp. z O. O. w Dobrym Mieście

U C H W A Ł A Nr 49 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 48 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych

U C H W A Ł A Nr 47 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego  mgr inż. Darii Adamskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 113 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 46 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Adamskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 45 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie przez mgr. inż. Grzegorza Krzana rozprawy doktorskiej w języku angielskim

U C H W A Ł A Nr 44 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mleczko  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 43 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym   w dniu 16 listopada 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 42 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 41 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 2025

U C H W A Ł A Nr 40 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania przedstawicieli nauczycieli akademickich do udziału w pracach Uczelnianej Komisji Oceniającej w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 39 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę nr 146 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku  sprawie:  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariuszowi Tanajewskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 38 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 10 października 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia  

U C H W A Ł A Nr 37 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 36 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 35 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 34 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 33 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Umowy o współpracy z firmą TOWIT Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie

U C H W A Ł A Nr 32 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 31 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 30 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY

U C H W A Ł A Nr 29 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy  o współpracy z TECHNICAL UNIVERSITY POLITECNICO DI BARI

U C H W A Ł A Nr 28 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród  Rektora

U C H W A Ł A Nr 27 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 26 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 25 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 114 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 24 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 23 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Oberskiego

U C H W A Ł A Nr 22 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kaźmierczaka

U C H W A Ł A Nr 21 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 14 września 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Karola Dawidowicza w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia               

U C H W A Ł A Nr 20 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Karola Dawidowicza w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 19 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na 2016 rok | Załącznik             

U C H W A Ł A Nr 18 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Januszowi Boguszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 17 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2015/2016

U C H W A Ł A Nr 16 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr 15 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie mgr. inż. Grzegorzowi GABARZE  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

U C H W A Ł A Nr 14 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2015/2016, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych | Załącznik

U C H W A Ł A Nr 13 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 12 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 11 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr 148 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku  sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariuszowi Tomaszewskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia   i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 10 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mleczko

U C H W A Ł A Nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020,  szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 108 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 8 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Komisji ds. Kształcenia

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 107 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 7 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji „Kolegium Dziekańskie” w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 6 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Komisji Etyki, Kolegium Wydawniczego i Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 5 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 106 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 4 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do organów doradczych Rektora i Senatu UWM w Olsztynie w kadencji 2016-2020

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 105 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 3 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017

U C H W A Ł A Nr 2 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016 - 2020

U C H W A Ł A Nr 1 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020

 


 

KADENCJA 2012-2016

 


 

U C H W A Ł A Nr  376 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego

U C H W A Ł A Nr  375 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie opsobowej

U C H W A Ł A Nr  374 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  373 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  372 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  371 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawiezaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Roberta Wójcika, prof. UWM na stanowisko kierownika studiów podyplomowych z zakresu RENOWACJI I MODERNIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

U C H W A Ł A Nr  370 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”  dr. inż. Jackowi Rapińskiemu

U C H W A Ł A Nr  369 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”  dr. inż. Dariuszowi Popielarczykowi

U C H W A Ł A Nr  368 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Andrzejowi Bobojciowi

U C H W A Ł A Nr  367 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM jako kandydata na członka Rady Narodowego Centrum Nauki

U C H W A Ł A Nr  366 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  365 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  364 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  363 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  362 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  361 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  360 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 359 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 358 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca  2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 357 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych z zakresu renowacji i modernizacji obiektów budowlanych na kierunku „budownictwo”

U C H W A Ł A Nr 356 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 355 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 354 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca  2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 353 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 352  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  351 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z JOSIP JURAJ STROSSMAYERA UNIVERSITY OF OSIJEK (REPUBLIKA CHORWACJI)

U C H W A Ł A Nr 350 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie pokrewnych kierunków studiów do prowadzony na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 349 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 348 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 347 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 346 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 345 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 344 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 343 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia od roku akademickiego 2016/2017

U C H W A Ł A Nr 342 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 341 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 340 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 339 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 338 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 337 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 336 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy  o współpracy z firmą  GEOPROL Ryszard Firko

U C H W A Ł A Nr 335 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia, programu studiów, w tym planu studiów na specjalności pn.: „inżynieria drogowa”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 135 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 334 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych   studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „budownictwo”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 139 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 333 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 190 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2015 w roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 138 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 332 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 331 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 330 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 329 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 328 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017- 2020

U C H W A Ł A Nr 327 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Januszowi Boguszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 326 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Januszowi Boguszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 325 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia  2016 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Grzegorzowi Grunwaldowi

U C H W A Ł A Nr 324 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Grunwalda

U C H W A Ł A Nr 323 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych

U C H W A Ł A Nr 322 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA INFORMACJI oraz INŻYNIERIA KOSMICZNA w roku akademickim 2017/20178

U C H W A Ł A Nr 321 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 320 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Jelgavie (Latvia University of Agriculture in Jelgava)

U C H W A Ł A Nr 319 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie mgr inż. Karolinie Hejbudzkiej  stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 318 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Grunwalda i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 317 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 25 lutego 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Dariusza Popielarczyka w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia               

U C H W A Ł A Nr 316 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Dariusza Popielarczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 315 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 26 stycznia 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Andrzeja Bobojcia w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia               

U C H W A Ł A Nr 314 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bobojcia w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 313 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie  wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 22 stycznia 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Jacka Rapińskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia               

U C H W A Ł A Nr 312 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Rapińskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 311 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie  powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Januszowi Boguszowi

U C H W A Ł A Nr 310 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Elizie Sitnik

U C H W A Ł A Nr 309 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Elizy Sitnik

U C H W A Ł A Nr 308 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa w Olsztynie oraz zatwierdzenia limitu naboru w roku akademickim 2016/2017

U C H W A Ł A Nr 307 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie  osobowej

U C H W A Ł A Nr 306 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zaopiniowania „Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana” | Załącznik

U C H W A Ł A Nr 305 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych wraz ze zmianą wniesioną uchwałą Rady Wydziału nr 75 z dnia 11 czerwca 2013 roku

Tekst jednolity Regulaminu Praktyk Zawodowych (załącznik nr 1 do uchwały nr 40 z 12 lutego 2013 roku) - zobacz

U C H W A Ł A Nr 304 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2016 rok

U C H W A Ł A Nr 303 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za 2015 rok | Załącznik

U C H W A Ł A Nr 302 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2016 roku

U C H W A Ł A Nr 301 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku budownictwo

U C H W A Ł A Nr 300 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji ścieżki bez specjalnościowej na kierunku „gospodarka przestrzenna” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych

U C H W A Ł A Nr 299 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji wybranych specjalności stacjonarnych studiów drugiego stopnia 3-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”

U C H W A Ł A Nr 298 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia na specjalności „gospodarka nieruchomościami”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 297 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie  zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku „inżynieria informacji” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 136 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 295 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „inżynieria informacji” oraz przyjęcia efektów kształcenia

U C H W A Ł A Nr 294 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 53/1 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

U C H W A Ł A Nr 293 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 189 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 309 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 292 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Elizy Sitnik i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 291 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 290 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 289 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 288 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia ramowej umowy  o współpracy z Conviter Sp. z o.o.

U C H W A Ł A Nr 287 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana o liczbie prodziekanów w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 286 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Pośrednictwo w obrocie nieruchościami”

U C H W A Ł A Nr 285 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami”

U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „Zdalne systemy pomiarowe” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 134 z 2017 roku - zobacz.