2019 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 555 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września  2019 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2018/2019”

U C H W A Ł A Nr 554 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września  2019 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport mgr inż. Marcie Figurskiej

U C H W A Ł A Nr 553 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września  2019 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Figurskiej

U C H W A Ł A Nr 552 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 551 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Sały-Szymańskiej

U C H W A Ł A Nr 550 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie umorzenia w całości postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Bogusławowi Szuszkiewiczowi wszczętego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 549 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Solanowskiej-Ratajczak wszczętego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 548 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Kowalskiego wszczętego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 547 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Cymermana wszczętego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 546 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” dr inż. Barbarze Prus

U C H W A Ł A Nr 545a Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Adamskiej-Kmieć

U C H W A Ł A Nr 545 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 września  2019 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport mgr inż. Darii Adamskiej-Kmieć

U C H W A Ł A Nr 544 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września  2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów i efektów kształcenia na studiach  podyplomowych w zakresie Gospodarka Nieruchomościami i Podstawy Geodezji

U C H W A Ł A Nr 543 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września  2019 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

C H W A Ł A Nr 542 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września  2019 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

U C H W A Ł A Nr 541 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z  VISIMIND LTD SP. Z O. O..

U C H W A Ł A Nr 540 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawiewyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z SKYCONCEPT SP. Z O. O..

U C H W A Ł A Nr 538 - 539 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 537 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Figurskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 536 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Adamskiej-Kmieć i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 535 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 30 kwietnia 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym   dr. inż. Cezarego Kowalczyka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 534 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Cezarego Kowalczyka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 533 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 25 kwietnia 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Leszka Piotra Błaszkiewicza w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 532 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Leszka Piotra Błaszkiewicza w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 531 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawiewyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 29 kwietnia 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Stanisława Baciora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 530 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawiewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Stanisława Baciora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 529 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
za I półrocze na 2019 rok 
                                     

U C H W A Ł A Nr 528 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września  2019 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 352 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2018/2019

U C H W A Ł A Nr 527 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy
z  VERMICULITE POLAND Sp. z o.o.

U C H W A Ł A Nr 526 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

U C H W A Ł A Nr 525 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr 524 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów i efektów kształcenia na studiach  podyplomowych w zakresie Wycena nieruchomości

U C H W A Ł A Nr 523 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 522 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca  2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” dr. inż. Rafałowi Sieradzkiemu

U C H W A Ł A Nr 521 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” dr inż. Małgorzacie Dudzińskiej

U C H W A Ł A Nr 518 - 520 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 516 - 517 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 515 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z  EKO SYSTEM Sp. z o.o.

U C H W A Ł A Nr 514 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Ireneusza Dyki o finansowaniu trzytygodniowego krajowego stażu praktycznego

U C H W A Ł A Nr 513 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Marka Walacika o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowego

U C H W A Ł A Nr 512 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Artura Janowskiego, prof. UWM o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowego

U C H W A Ł A Nr 511 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor, prof. UWM o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowego

U C H W A Ł A Nr 510 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Tomasza Templina o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowo-dydaktycznego

U C H W A Ł A Nr 509 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Dariusza Popielarczyka, prof. UWM  o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowo-dydaktycznego

U C H W A Ł A Nr 508 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2018/2019, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych

U C H W A Ł A Nr 507 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Renowacji i modernizacji obiektów budowlanych”

U C H W A Ł A Nr 506 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 12 kwietnia 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr inż. Iwony Cieślak w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 505 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Iwony Cieślak w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 500 - 504 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 499 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2019 rok

U C H W A Ł A Nr 498 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. Justyny Brzezickiej o finansowaniu trzymiesięcznego krajowego stażu naukowego

U C H W A Ł A Nr 497 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  // Wniosek o finansowanie

U C H W A Ł A Nr 496 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z  ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA

U C H W A Ł A Nr 495 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Marka Ogryzka o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowo-dydaktycznego

U C H W A Ł A Nr 494 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Krzysztofa Rząsy o finansowaniu trzytygodniowego zagranicznego stażu naukowo-dydaktycznego

U C H W A Ł A Nr 493 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. Ady Wolny o finansowaniu trzymiesięcznego krajowego stażu naukowego

U C H W A Ł A Nr 492 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr Anny Klimach o finansowaniu trzytygodniowego krajowego stażu praktycznego

U C H W A Ł A Nr 491 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów modułu ogólnouczelnianego oraz zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych, przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Budownictwo Inżynieria Kosmiczna

U C H W A Ł A Nr 490 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz BUDOWNICTWO w roku akademickim 2020/2021

U C H W A Ł A Nr 489 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Figurskiej

U C H W A Ł A Nr 488 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Adamskiej-Kmieć

U C H W A Ł A Nr 487 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 2 kwietnia 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Barbary Prus w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 486 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary Prus w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

U C H W A Ł A Nr 484 - 485 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 483 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia”

Tekst jednolity uchwały nr 282 z 15 grudnia w 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 482 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 334 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych   studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „budownictwo”

Tekst jednolity uchwały nr 334 z 19 kwietnia w 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 481 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 277 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „Geodesy and Geoinformatics” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

Tekst jednolity uchwały nr 277 z 20 marca w 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 480 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku „inżynieria informacji” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Tekst jednolity uchwały nr 296 z 16 lutego w 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 479 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „Zdalne systemy pomiarowe” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

Tekst jednolity uchwały nr 284 z 19 stycznia w 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 478 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 281 z 15 grudnia w 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 477 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA INFORMACJI w roku akademickim 2020/2021

U C H W A Ł A Nr 476 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. inż. Katarzyny Kocur-Bery, prof. UWM o finansowanie trzymiesięcznego stażu zagranicznego

U C H W A Ł A Nr 475 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Jacka Kila w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 474 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jackowi Kilowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 473 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Ciskiego w dziedzinie nauk technicznych  dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 472 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateuszowi Ciskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 471 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 61 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosławowi Świdyńskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz w sprawie zmiany uchwały nr 62 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosława Świdyńskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Tekst jednolity uchwały nr 61 z 17 stycznia w 2017 roku - zobacz.
Tekst jednolity uchwały nr 62 z 17 stycznia w 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 470 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 143 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcie Ostapkiewicz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 469 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk

U C H W A Ł A Nr 468 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Annie Krypiak-Gregorczyk

U C H W A Ł A Nr 467 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadania tytułu profesora dr. hab. inż. Mieczysławowi Bakule w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 466 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2019 roku

U C H W A Ł A Nr 465 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwiietnia 2019 roku w sprawiezatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za II półrocze na 2018 rok

U C H W A Ł A Nr 462- 464 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 461 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 230 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorzowi Gabarze w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

Tekst jednolity uchwały nr 230 z 12 grudnia w 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 460 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z  Politechniką Gdańską

U C H W A Ł A Nr 459 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z  LVIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY (UKRAINE)

U C H W A Ł A Nr 458 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z  „Gheorghe Asachi” TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI – TUIASI (REPUBLIC OF ROMANIA)

U C H W A Ł A Nr 457 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przypisania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa    kierunków studiów do dyscyplin naukowych dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019

U C H W A Ł A Nr 456 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 455 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 454 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Ogrodniczaka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 453 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michałowi Ogrodniczakowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 452 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Dobka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 451 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Markowi Dobkowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 450 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Anety Beaty Cichulskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 449 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anecie Beacie Cichulskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 448 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 19 lutego 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Rafała Sieradzkiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 447 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała Sieradzkiego w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 446 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 11 lutego 2019 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Dudzińskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia 

U C H W A Ł A Nr 445 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Dudzińskiej w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 444 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Pawła Bogusławskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 443 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 442 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 441 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie rekomendacji dotyczącej umieszczenia w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”

U C H W A Ł Y Nr 431-440 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 430 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Wiolecie Błaszczak-Bąk

U C H W A Ł A Nr 429 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 338 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi

Tekst jednolity uchwały nr 338 z 3 lipca w 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 428 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Mieczysławowi Bakule w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 427 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Mieczysławowi Bakule w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 426 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie rekomendacji dla miesięcznika „Materiały Budowlane” w celu umieszczenia w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

U C H W A Ł A Nr 425 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia  porozumienia o współpracy z firmą sebastian banaszek group z siedzibą w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 424 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z CHARKOWSKIM NARODOWYM UNIWERSYTETEM SAMOCHODOWO-DROGOWYM W CHARKOWIE (UKRAINA)

U C H W A Ł A Nr 423 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z  STATE AGRARIAN UNIVERSITY OF MOLDOVA (REPUBLIC OF MOLDOVA)

U C H W A Ł A Nr 422 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia  porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem B-4

U C H W A Ł A Nr 421 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania zgłoszonych do konkursu wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie geoinformacji

U C H W A Ł A Nr 420 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowanie zgłoszonego do konkursu wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepszą rozprawę habilitacyjną w zakresie geoinformacji

U C H W A Ł A Nr 419 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie przypisania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa kierunków studiów do dyscyplin naukowych

U C H W A Ł Y Nr 417-418 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 416 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Mieczysławowi Bakule