2012 - Uchwały Rady Wydziału

 

U C H W A Ł A Nr 32 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania i określenia zadań Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 30 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia „Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz „Wytycznych przygotowania rozprawy doktorskiej” ||| KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO ||| WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ||| PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINU DOKTORSKIEGO ||| STRONA TYTUŁOWA WZÓR.

Uchwała została zmieniona uchwałami nr 100 i ....

Tekst jednolity uchwały nr 30 z 13 listopada 2012 roku - zobacz.


U C H W A Ł A  Nr 29 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego.

NIEOBOWIĄZUJĄCY - zobacz w archiwum


U C H W A Ł A  Nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego

Uchwała została zmieniona uchwałami nr 151, 173 i ....

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 8 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: powołania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016 Komisji ds. Kształcenia.

U C H W A Ł A Nr 6 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Komisji Etyki, Kolegium Wydawniczego i Radzie Bibliotecznej w kadencji 2012-2016.

U C H W A Ł A Nr 5 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016.

Uchwała została zmieniona uchwałami nr 172 i ....

Tekst jednolity uchwały nr 5 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 4 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatów z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do organów doradczych Rektora i Senatu UWM w Olsztynie w kadencji 2012-2016.

Uchwała została zmieniona uchwałą nr ....

Tekst jednolity uchwały nr 4 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 3 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2012/2013

U C H W A Ł A Nr 2 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012 - 2016

Uchwała została zmieniona uchwałą nr ....

Tekst jednolity uchwały nr 2 z 18 września 2012 roku - zobacz.

 

 

#######################################################################

 

U C H W A Ł A nr 263 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2012-2016