2014 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A  Nr 164 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A  Nr 163 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A  Nr 162 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A  Nr  161 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Tekst jednolity uchwały nr 106 z 11 lutego 2014 roku - zobacz.

U C H W A Ł A  Nr 160 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A  Nr 159 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A  Nr 158 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 154 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2013/2014”

U C H W A Ł A Nr 152 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego noszącego nazwę „Klaster GeoPoli”.

U C H W A Ł A Nr 151 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012‐2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego oraz w sprawie zmiany uchwały  nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. | Załącznik nr 4.

Tekst jednolity uchwały nr 101 z 19 listopada 2013 roku - zobacz.

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 150 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Geodezja Numeryczna”

U C H W A Ł A Nr 142 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 141 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2014/2015

U C H W A Ł A Nr 142 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 131 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania „Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana” ||| Regulamin

NIEOBOWIĄZUJĄCY - zobacz w archiwum

U C H W A Ł A Nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 czerwca 2014 roku w  sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

U C H W A Ł A Nr 127 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 czerwca 2014 roku w  sprawie  zatwierdzenia planu studiów dla studiów doktoranckich dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia  w roku akademickim 2014-2015. ||| Standardy kształcenia ||| Plan studiów ||| Matryca efektów kształcenia ||| Program studiów doktoranckich ||| Dopuszczalne formy weryfikacji efektów kształcenia

U C H W A Ł A Nr 126 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  zmiany uchwały nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 124 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka pod nazwą Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego.

U C H W A Ł A Nr 123 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  zmiany uchwały nr 8 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016 Komisji ds. Kształcenia.

U C H W A Ł A Nr 122 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 118 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. ||| Regulamin ||| Wniosek o finansowanie grantu

U C H W A Ł A Nr 107 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11 lutego 2014 roku w sprawie: programów rozwoju jednostek organizacyjnych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 161 - zobacz.