Archiwum Uchwał Rady Wydziału

2016


NIEOBOWIĄZUJĄCY

U C H W A Ł A Nr 218 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

U C H W A Ł A Nr 131 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania „Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana ||| Regulamin

U C H W A Ł A Nr 75 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych ||| Załącznik nr 1 ||| Załącznik nr 2

Tekst jednolity Regulaminu Praktyk Zawodowych (załącznik nr 1 do uchwały nr 40 z 12 lutego 2013 roku) - zobacz


 

2014


NIEOBOWIĄZUJĄCY

U C H W A Ł A Nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ||| Wniosek

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 118 z dnia 15 kwietnia 2014 roku

 


 

2013


NIEOBOWIĄZUJĄCY

U C H W A Ł A  Nr 52 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 29 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 29 z dnia 13 listopada 2012 roku ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 52 z 26 marca 2013 roku:

||| ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. |||


 

2012


NIEOBOWIĄZUJĄCY

U C H W A Ł A  Nr 29 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego.