2015 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia nowych specjalności „planowanie i inżynieria przestrzenna” i „Urbanistyka” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tych specjalności

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 141 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 140 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 137 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 280 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunkach: „gospodarka przestrzenna” studia drugiego stopnia, „budownictwo” studia pierwszego i drugiego stopnia | Załącznik

U C H W A Ł A Nr 279 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uznania dyplomu ukończenia  studiów w Australii przez Andrzeja Marka Gontara za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia i tytułem zawodowym inżyniera w zakresie geodezji i kartografii

U C H W A Ł A Nr 278 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 277 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 276 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Krzysztofowi Nowelowi

U C H W A Ł A Nr 275  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Nowela

U C H W A Ł A Nr 274 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Małgorzacie Szumiło

U C H W A Ł A Nr 273 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 roku przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Szumiło

U C H W A Ł A Nr 272 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 271 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 270 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zakresu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 268 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie określenia formy zakończenia studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 267 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wniosek Andrzeja Marka Gontary w sprawie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą

U C H W A Ł A Nr 266 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania interdyscyplinarnych przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Budownictwa I Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 265 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Grunwalda

U C H W A Ł A Nr 264 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Nowela i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 263 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Szymonowi Czyży

U C H W A Ł A Nr 262 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Czyży

U C H W A Ł A Nr 261 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 260 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2014/2015”

U C H W A Ł A Nr 259 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012‐2016

U C H W A Ł A Nr 258 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania jednolitego składu Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2012-2016 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 257 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 256 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia liczebności członków wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 wynikającej z przynależności do grupy: nauczyciel akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów

U C H W A Ł A Nr 255 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia liczby członków wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 254 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elizy Sitnik

U C H W A Ł A Nr 253 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawuy doktorkiej mgr inż. Małgorzaty Szumiło i dopuszczenie jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 252 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 251 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 wześnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 250 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 249 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 248 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 247 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 246 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 245 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 244 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 243 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2014/2015, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych. | Załącznik nr 1.

U C H W A Ł A Nr 242 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr 241 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  zatwierdzenia jednolitego składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 240 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie dr. inż. Kamilowi Kowalczykowi funkcji Kierownika Katedry Geodezji Szczegółowej

U C H W A Ł A Nr 236 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2015/2016

U C H W A Ł A Nr 235 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 234 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 233 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 232 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 231 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 230 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 229 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 228 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 227 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Universitat Politecnica de Catalunya (Politechnika Katalońska w Barcelonie, Hiszpania)

U C H W A Ł A Nr 226 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury w Charkowie (Ukraina)

U C H W A Ł A Nr 225 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Szumiło

U C H W A Ł A Nr 224 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Czyży

U C H W A Ł A Nr 223 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Leszkowi Januszowi Jaworskiemu

U C H W A Ł A Nr 222 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Janusza Jaworskiego

U C H W A Ł A Nr 221 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr Joannie Gęsikowskiej

U C H W A Ł A Nr 220 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Gęsikowskiej

U C H W A Ł A Nr 219 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria kosmiczna w roku akademickim 2016/2017

U C H W A Ł A Nr 218 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

NIEOBOWIĄZUJĄCY - zobacz w archiwum

U C H W A Ł A Nr 217 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia w roku akademickim 2015/2016 ||| załącznik nr 1 ||| załącznik nr 2 ||| załącznik nr 3 ||| załącznik nr 4 ||| załącznik nr 5 |||

U C H W A Ł A Nr 216 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 215 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 214 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 213 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 212 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Nowela

U C H W A Ł A Nr 211 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Jaworskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 210 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016 Komisji ds. Kształcenia, ze zmianą wniesioną uchwałą nr 123 Rady Wydziału z dnia 13 maja 2014 roku

U C H W A Ł A Nr 209 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „budownictwo”

U C H W A Ł A Nr 208 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 207 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 206 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 205 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 204 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 203 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 202 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 201 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 200 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 199 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 198 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 197 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 196 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30 Rady Wydziału z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz „Wytycznych przygotowania rozprawy doktorskiej”

Tekst jednolity uchwały nr 30 z 13 listopada 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 195 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016

Tekst jednolity uchwały nr 5 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 194 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012 - 2016

Tekst jednolity uchwały nr 2 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 193 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 192 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Przedsiębiorstwem Usługowym DABRO

U C H W A Ł A Nr 191 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM na Opiekuna Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr 190 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 143 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 189 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 293 z 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów „Inżynieria kosmiczna” przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze.

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 155 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 184 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 183 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 182 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie oceny okresowej, w roku 2015, nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 181 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  umowy partnerskiej Wschodni Klaster Budowlany w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych

U C H W A Ł A Nr 180 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z firmą TPI Sp. z o.o. w celu nawiązania współpracy

U C H W A Ł A Nr 179 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany nazwy Katedry Katastru i Zarządzania Przestrzenią na Katedrę Analiz Geoinformacyjnych i Katastru

U C H W A Ł A Nr 178 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie polityki kadrowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 177 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „urbanistyka” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

U C H W A Ł A Nr 176 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Radosławowi Cellmerowi

U C H W A Ł A Nr 175 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Solanowskiej-Ratajczak

U C H W A Ł A Nr 174 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ewie Solanowskiej-Ratajczak w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia  i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 173 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego, ze zmianą wniesioną uchwałą nr 151 Rady Wydziału z dnia 10 września 2014 roku

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 172 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016

Tekst jednolity uchwały nr 5 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 171 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do organów doradczych Rektora i Senatu UWM w Olsztynie w kadencji 2012-2016

Tekst jednolity uchwały nr 4 z 18 września 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 170 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienie o współpracy ze Związkiem Banków Polskich | Załącznik

U C H W A Ł A Nr 169 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 168 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofowi Nowelowi w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 167 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie mgr. inż. Krzysztofowi Nowelowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 166 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie znaku graficznego i stosowania nazwy Wydziału po reorganizacji.

U C H W A Ł A Nr 165 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 263 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2012-2016.