2018 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 415 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o współpracy z BELARUSIAN STATE AGRICULTURAL ACADEMY

U C H W A Ł Y Nr 403-414 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 402 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Gołaszewskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 401 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawłowi Gołaszewskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 400 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 27 listopada 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Anny Krypiak-Gregorczyk w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 399 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Anny Krypiak-Gregorczyk w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 398 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych

U C H W A Ł A Nr 397 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-Finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na I półrocze 2019 roku

U C H W A Ł A Nr 396 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zawarcia umowy o współpracy z Liaoning Technical University w Chinach

U C H W A Ł A Nr 395 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 257 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020

Tekst jednolity uchwały nr 257 z 20 października w 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 394 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

U C H W A Ł A Nr 393 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr Anny Klimach dotyczącego udziału w stażu dla pracowników naukowo-dydaktycznych

U C H W A Ł A Nr 392 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. Katarzyny Stępniak o finansowanie trzymiesięcznego stażu zagranicznego

U C H W A Ł Y Nr 389-391 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 388 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Fronia w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 387 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Adamowi Froniowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 386 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją mgr. inż. Kacpra Stanisława Kotulaka w dziedzinie nauk technicznych, przewodu doktorskiego dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 385 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Kacprowi Stanisławowi Kotulakowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 384 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2018-2025

U C H W A Ł A Nr 383 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z SAMARA STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (SAMARA, RUSSIA)

U C H W A Ł Y Nr 381-382 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 380 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 13 lipca 2018 roku  postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Pawła Bogusławskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia  

U C H W A Ł A Nr 379 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Pawła Bogusławskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 378 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 377 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 376 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie poparcia  wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej

U C H W A Ł A Nr 375 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów 50-lecia kierunku „budownictwo”

U C H W A Ł A Nr 374 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Obchodów 60-lecia kierunku „geodezja i kartografia”

U C H W A Ł A Nr 373 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2017/2018”

U C H W A Ł A Nr 372 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2018 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Katarzynie Kobylińskiej

U C H W A Ł A Nr 371 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2018 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kobylińskiej

U C H W A Ł A Nr 370 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2018/2019 Joannie Teresie Jędrak oraz Błażejowi Ryba

U C H W A Ł A Nr 369 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady Wydziału z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Komisji ds. Kształcenia, ze zmianą wniesioną uchwałą nr 107 Rady Wydziału z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Tekst jednolity uchwały nr 8 z 13 września 2016 roku - zobacz.
Tekst jednolity uchwały nr 107 z 11 kwietnia 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł Y Nr 363-368 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 362 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Adamskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Tekst jednolity uchwały nr 47 z 13 grudnia 2016 roku - zobacz.
Tekst jednolity uchwały nr 113 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 361 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę nr 46 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku  sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Adamskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

Tekst jednolity uchwały nr 46 z 13 grudnia 2016 roku - zobacz.
 

U C H W A Ł A Nr 360 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kobylińskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 359 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 14 sierpnia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Wiolety Błaszczak-Bąk w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 358 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Wiolety Błaszczak-Bak w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 357 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Arturowi Janowskiemu

U C H W A Ł A Nr 356 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Radosławowi Baryle

U C H W A Ł A Nr 355 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Pawłowi Wielgoszowi

U C H W A Ł A Nr 354 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 353 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie  wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 352 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2018/2019

U C H W A Ł A Nr 351 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek, prof. zw. na Dyrektora Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości

U C H W A Ł A Nr 350 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przekształcenie z dniem 1 września 2018 roku Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego w Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości

U C H W A Ł A Nr 349 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie  przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł Y Nr 345-348 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 344 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Dawida Łukasza Kwaśniaka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 343 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dawidowi Łukaszowi Kwaśniakowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 342 Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Figurskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 341 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcie Figurskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 340 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kobylińskiej

U C H W A Ł A Nr 339 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr. Andrzejowi Chybickiemu

U C H W A Ł A Nr 338 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Wojciechowi Przegonowi

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 429 z 2019 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 337 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy z firmą POLIFARB KALISZ S.A.

U C H W A Ł A Nr 336 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr. hab. inż. Jackowi Paziewskiemu Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 335 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2017/2018, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych

U C H W A Ł Y Nr 318-334 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 317 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. arch. Jerzego Adamiczki w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 316 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. arch. Jerzemu Adamiczce w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

U C H W A Ł A Nr 315 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr inż. Krystynie Kurowskiej

U C H W A Ł A Nr 314 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr. inż. Mirosławowi Bełejowi

U C H W A Ł A Nr 313 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2018 rok

U C H W A Ł A Nr 312 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana  w sprawie powołania  prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka, prof. zw. na Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Nieruchomościami 

U C H W A Ł A Nr 311 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przekształcenie Katedry Zasobów Nieruchomości w Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami

U C H W A Ł A Nr 310 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 293 z dnia 17 kwietnia 2018 r w sprawie określenia propozycji limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie

Tekst jednolity uchwały nr 293 z 17 kwietnia 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 309 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 189 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 189 z 21 kwietnia 2015 roku - zobacz.
Tekst jednolity uchwały nr 293 z 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 308 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 140 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” w związku z uchwałą nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia”

Tekst jednolity uchwały nr 140 z 9 maja 2017 roku - zobacz.
Tekst jednolity uchwały nr 282 z 15 grudnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 307 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie

U C H W A Ł Y Nr 297-306 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 8 maja 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Radosława Baryły w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 295 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Radosława Baryły w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 294 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 293 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia propozycji limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 310 z 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 292 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie

U C H W A Ł Y Nr 288 - 291 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 287 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 21 marca 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Artura Janowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 286 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Artura Janowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 285 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr Magdalenie Nowak

U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Andrzejowi Biłozorowi

U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zofii Rzepeckiej w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzielenia Ośrodka Inżynierii Lądowej ze struktur  Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 280 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie uruchomienia serii szkoleń pod nazwą "Szkolenia z zakresu geoinformacji i kartografii"

U C H W A Ł A Nr 279 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń uczelnianych

U C H W A Ł A Nr 278 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 277 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności "Geodesy and Geoinformatics" na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku "geodezja i kartografia" oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 481 z 2019 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 276 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA INFORMACJI  w roku akademickim 2019/2020

U C H W A Ł A Nr 275 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Tomaszowi Podciborskiemu

U C H W A Ł A Nr 274 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie dr. inż. Cezaremu Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 273 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Zofii Rzepeckiej

U C H W A Ł A Nr 272 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

U C H W A Ł A Nr 271 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2018 rok

U C H W A Ł A Nr 270 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za rok 2017

U C H W A Ł A Nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 268 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 13 lutego 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Andrzeja Chybickiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 267 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Chybickiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 266 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia" dr inż. Monice Siejce

U C H W A Ł A Nr 265 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2018 roku

U C H W A Ł A Nr 264 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 263 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

U C H W A Ł A Nr 262 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Grzegorzowi Krzanowi

U C H W A Ł A Nr 261 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana

U C H W A Ł A Nr 260 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. inż. Markowi Zienkiewiczowi  Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

U C H W A Ł A Nr 259 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr. inż. Andrzeja Dumalskiego na Kierownika Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego

U C H W A Ł Y Nr 250 - 258 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 249 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 248 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Krystyny Kurowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 247 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym    w dniu 16 stycznia 2018 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 246 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Mirosława Bełeja w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 245 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Jackowi Paziewskiemu

U C H W A Ł A Nr 244 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Wojciechowi Jarmołowskiemu